Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi i organizuar si OJQ – Cybersecurity andPrivacy (CSP) si mision ka ndërgjegjësimin e organeve publike dhe private gjer tek shfrytëzuesi fundor në lidhje me sigurinë kibernetike. Gjithashtu bën ofrimin e ndihmës,edukimin/trajnimeve për përballjen me sfidat në hapësirën kibernetike. Tanimë që disa vite zhvillon aktivitete të ndryshme në kuadër të së cilës janë:
-Kerkime shkencore (Anketime dhe analiza)

-Ndihme te drejtperdrejte

-Trajnime

-Fushata ndërgjegjësuese

-Konferenca, etj.

CSP vitin 2018 e mbyll me:

1. Konferencën e mbajtur me 24-27 Janar 2018 “CSP III” konferencë ndërkombëtare kjo etreta me radhë me më shume se 1000 persona pjesëmarrës:

http://cybersecurity-privacy.com/3rd/

https://www.youtube.com/watch?v=dxRrVRrgNJM

https://web.facebook.com/cybersecuritprivacy/photos/a.2048193998796859/2048194192130173/?type=3&theater

Vlen të theksohet se në kuadër të konferencës janë mbajtur edhe punëtoritë “The DayWhen Hacking is Legal IV” dhe “Dinner and Conversation with Facebook” ku për herëtë katërt sjellim udhëheqësit e politikave dhe sigurisë kibernetike të Facebookut nëPrishtinë

2. Në kuadër të ditës ndërkombëtare për internet të sigurtë CSP ka organizuar fushatënndërgjegjësuese dhe ka kontribuar në konferencën “Safer Internet Day” më 6 shkurt2018 SID:

https://web.facebook.com/events/178485992924845/

3. Në kuadër të muajit ndërkombëtar për siguri kibernetike, kemi organizuar takime meinstitucionet relevante, organizuar fushatë ndërgjegjësuese për shfrytëzuesit fundor dhe aktivitete të tjera të cilat kanë kulmuar me konferencën e mbajtur më 31 tetor 2018 equajtur Konferenca “Sfidat ne hapësirën Kibernetike”, si më poshtë:

https://web.facebook.com/events/262089377983253/

https://web.facebook.com/pg/cybersecuritprivacy/photos/?tab=album&album_id=2227858084163782

https://www.youtube.com/watchv=01uYJyaHqn4

4. Në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas/vajzës më 25 nëntor 20158CSP ka organizuar një fushatë të gjerë ndërgjegjësuese dhe edukuese. Gjithashtu ështëorganizuar anketimi, tanimë i dytë me radhë për të identifikuar trendet, format dhemënyrat e ngacmimit online.Më 25 – 30 nëntor 2018 Fushata ndërgjegjësuese “Thuaj JO Ngacmimit Online”

https://web.facebook.com/events/268445133863287/

https://web.facebook.com/cybersecuritprivacy/photos/a.1670121786604084/2244808722468718/?type=3&theater

5. Mbi 400 personave (femra dhe meshkuj) iu kemi ofruar ndihmë të drejtpërdrejtë mbisfidat që i kanë hasur në hapësirën kibernetike.

6. Kemi ndihmuar në njohjen e kodit shtetëror telefonik te rrjeti social Facebook.Në përgjithësi ne mund të bëjmë edhe me shumë në këtë drejtim!

 

 CSP vititn 2019 e mbylli me:

1. Anketim, edukim dhe kodim për të rinjtë në kuadër të Ditës Ndërkombëtare përInternet të Sigurtë me moton “Së bashku për Internet më të sigurt” nga muaji janar gjermë 5 shkurt 2019.

2.BLACK HAT 1.0 PRISHTINA – Ne kuadër të aktivitete te CSP-se, me 28 Mars 2019 është organizuar workshop&trajnim ku kishim  shume përfaqësues te njohur mbi fushën kibernetike vendor dhe te huaj ku u trajtuan  shume tema nga fusha kibernetike si : – Black Hat techniques ( Icloud hacking, Snap intrusions, SQL injections etc) – Bug Bounty Programs – Pen-testing – Responsible Disclosure – Offensive Cybersecurity

https://www.facebook.com/events/299247090680502/

https://www.facebook.com/cybersecuritprivacy/photos/?tab=album&album_id=2317689181847338

 

3.BLACK HAT 2.0 TIRANA – Ne kuadër të aktivitete te CSP-se, me 25 Prill 2019 është organizuar Workshopin&Trajnimin Black Hat 2.0 Tirana me moton “ Behu pjesë e zgjidhjes” ne bashkëorganzimi me komunitetin SPI. I cili u mbajt ne Tirana Internation Hotel.Objektivat e këtij eventi ishin qe hakeret, ekspertet e sigurisë kibernetike etje, te ndajnë njohurit e tyre. Si dhe te ofrohen dhe orientohen talentet e kësaj fushe qe te kontribuojnë ne sigurinë kibernetike si ethical hakere.

https://www.facebook.com/events/361226194483091/

Black Hat 2.0 Tirana

4. Konferencë Ndërkombëtare CSP IV – Maj 2019 ku morën pjesë më shumë se 400 pjesëmarrës vendor dhe ndërkombëtarë. ku përgjatë dy ditëve u diskuta për Rregulloren e re të BE-së për Sigurinë Kibernetike, GDPR, Shkeljet e Privatësisë, Privatësinë dhe Mediat Sociale, Hakimi etik, etj.

https://www.facebook.com/events/330856290951828/

https://www.facebook.com/pg/cybersecuritprivacy/photos/?tab=album&album_id=2349847785298144

https://www.facebook.com/pg/cybersecuritprivacy/photos/?tab=album&album_id=2350687131880876

5.Challenges in Cyberspace II – Ku trajtuam temat e sigurisë kibernetike që vazhdon të përballet me probleme të shumta, sfida të cilat konkretisht po prekin direkt institucionet, individët e sidomos sistemet bankare.

https://www.facebook.com/events/686113311889118/

https://www.facebook.com/cybersecuritprivacy/photos/?tab=album&album_id=2506898099593111

www.ubt-uni.net/sq/siguria-kibernetike-dhe-privatesia-mbeten-sfide-per-kosoven/

 

The Security Specialists

OUR TEAMS

-: We have highly trained staff available that implement security measures around any Retail, Commercial or Industrial Site.

  • The Exectives Team Members
  • Office Management
  • Security Supervisors

Support Out Community