CyberSecurity and Privacy

Cybersecurity and Privacy (CSP) si mision ka ndërgjegjësimin e organeve publike dhe private gjer tek shfrytëzuesi fundor në lidhje me sigurinë kibernetike. Gjithashtu bën ofrimin e ndihmës,edukimin/trajnimeve për përballjen me sfidat në hapësirën kibernetike.

Kush jemi ne?

Hulumtimet tona

-: Trajnimet dhe punëtorit të organizuara nga CSP kanë për qëllim ndërgjegjësimin e institucioneve, organizatave qeveritare dhe jo qeveriate deri tek perdoruseit fundor.

Ne mbajm Trajnime dhe Punëtori të organizuar nga CSP për ndërgjegjësimin e sigurisë kibernetike dhe sigurimit të privatësisë

Hulumtimet

Intro Cyber Security and Privacy
Intro Cyber Security and Privacy
Intro Cyber Security and Privacy
Intro Cyber Security and Privacy

NA KONTAKTONI NË 00383 45 500 636 PËR DISKUTIME RRETH SIGURISË KIBERNETIKE

Ju gjithashtu mund të na dërgoni email [email protected] Ne zakonisht përgjigjemi brenda 24 orëve.