Punëtoritë dhe Trajnimet

Privacy in Digital Age II

Siguria kibernetike vazhdon të përballet me probleme të shumta, sfida të cilat konkretisht po prekin direkt institucionet, individët e sidomos sistemet bankare. Madje, rektori i UBT-së, prof.dr Edmond Hajrizi theksoi se është rritur në 50% edhe tentimi për thyerjen e llogarive bankare, kjo me qëllim për tu kyçur në të dhëna.   Këto ai i […]

Challenges in Cyberspace II

Nën organizimin e Cyber Security and Privacy dhe UBT, është mbajtur konferenca shkencore  “Challenges in Cyberspace II”, ku ekspertët kanë trajtuar çështje lidhur me kuptimin e hapësirës kibernetike, sfidat, si dhe për rreziqet që i kanosen Kosovës në hapësirën kibernetike.   Hapjen e konferencës e ka bërë rektori i UBT-së, prof.dr Edmond Harjizi, i cili […]