#Hacking

-: Aug, 2019 / admin

Pezullohet nga shkolla Hakeri 18 vjeçar

Në Defcon 2019 në vazhdim, 18-vjeçari Bill Demirkapi paraqiti gjetjet e tij pas tre vjet studimesh në lidhje me një softuer të vendosur në shkollën e tij. Ai zbuloi se një e metë e sigurisë në ...