Researchers

Cila nga ministritë e Kosovës nuk kanë certifikate SSL

Çfarë është SSL/TLS? Eshtë një protokoll i zhvilluar pjesërisht nga Netscape në vitin 1990, për të siguruar vërtetësinë e uesbsajteve si dhe të lejojë që të gjitha të dhënat që kalojnë nëpërmjet një ueb serveri dhe një shfletuesi të ngelen private. Ky protokoll krijon një lidhje të kriptuar duke përdorur dy çelsa kriptografik, një “Private […]

Dhuna online

Gjatë vitit 2016 kemi intervistuar mbi 2000 gra/vajza rreth dhunës online. Mbi 50% deklarohen se kanë qenë viktima të ngacmimit online. Rrethe 2% te të anketuarave kanë menduar të kryejnë vetëvrasje!