Researchers

-: May, 2020 / admin

Cila nga ministritë e Kosovës nuk kanë certifikate SSL

Çfarë është SSL/TLS? Eshtë një protokoll i zhvilluar pjesërisht nga Netscape në vitin 1990, për të siguruar vërtetësinë e uesbsajteve si dhe të lejojë që të gjitha të dhënat që kalojnë nëpërmjet ...
-: May, 2020 / admin

Dhuna online

Gjatë vitit 2016 kemi intervistuar mbi 2000 gra/vajza rreth dhunës online. Mbi 50% deklarohen se kanë qenë viktima të ngacmimit online. Rrethe 2% te të anketuarave kanë menduar të kryejnë vetëvrasje!
-: May, 2020 / admin

Anketimi lidhur se nese kemi qenë të hakuar ndonjë herë

Ne anketim e bërë në fanpage tonë në Facebook, Cyber Security and Privacy, ku kanë marrur pjesë 485 të anketuar. Duke pyetur se nese kanë qenë të hakuar apo në njeren nga pytjetët ,pjesa dërmuese ...
-: May, 2020 / admin

Ngacmimit Online ndaj vajzave/grave

CSP ka realizuar anketimin online me qellim te analizimit te nivelit, formës dhe trendëve te Ngacmimit Online ndaj vajzave/grave. Këtij anketimi ju janë përgjigjur 910 vajza/gra nga ter territori ...
-: Jan, 2019 / admin

Kërkime mbi Privacy & GDPR

Gjate muajit Janar 2019 janë berë 2 kërkime 1. Privatesia – nga perspektiva e qytetarit 2. GDPR – nga perspektiva e kontrolluesit Një pjes te këtyre kërkime është berë publike me rastin e ...