-: May 15, 2020 / admin

Ngacmimit Online ndaj vajzave/grave

CSP ka realizuar anketimin online me qellim te analizimit te nivelit, formës dhe trendëve te Ngacmimit Online ndaj vajzave/grave. Këtij anketimi ju janë përgjigjur 910 vajza/gra nga ter territori i Kosovës.
Bazuar ne te dhënat e anketës, vërejmë qe Ngacmimi Online është forma me e shprehur e ngacmimit. Ku 78.8 % e te anketuarve kan qen viktime e këtij ngacmimi. Gjersa ngacmimi i drejtpërdrejt ne hapësirat publike, rruge, bulevarde, autobusë etj është rrethe 21.2 %.
Përgjigja me “interesante” qe kemi marrur ka qen “ngacmimi nga fqinj”!

Kush janë Ngacmuesit?
Ne 94.5 % ngacmuesit janë meshkujt!
Vetëm në 5.6 % te rasteve femrat ngacmojnë femrën!

Shpeshtësia e ngacmimit sipas moshës!
Moshat e reja përbejnë pjesën dërmuese te viktimave te ngacmimit online!

Numër rekord i raportimit te vajzave/grave te ngacmuara. Një trend mjaft negativ dhe shqetësues!

Studentet janë grupi më i rrezikuar nga Ngacmimet Online!

CSP ka realizuar anketimin online me qellim te analizimit te nivelit, formës dhe trendëve te Ngacmimit Online ndaj vajzave/grave. Këtij anketimi ju janë përgjigjur 910 vajza/gra nga ter territori i Kosovës.
JU falënderojmë sinqerisht te gjitha zonja ve dhe zonjushave anembanë Kosovës që keni qene pjesë e këtij anketimi!

Set featured image

Posted in: Researchers