-: May 15, 2020 / admin

Dhuna online

Gjatë vitit 2016 kemi intervistuar mbi 2000 gra/vajza rreth dhunës online.
Mbi 50% deklarohen se kanë qenë viktima të ngacmimit online. Rrethe 2% te të anketuarave kanë menduar të kryejnë vetëvrasje!

Posted in: Researchers