-: Mar 16, 2020 / admin

Lajmi i Raportuar – I Pasakte FAKE

Lajmi i Raportuar – I Pasakte FAKE
Ne ngarendjen pas titullit bombastik, titulli dhe teksti brenda lajmin nuk kanë te bëjnë asgjë me te vërteten. Dhe përmbajtja e lajmit ka te dhëna te pasakta!
Për te dhënat te sakta vizito linkun
https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR2c7hR8K9WG9wrzSz6l_RMEyZkvLZSUALBP7zaxDvIMrepjW7G3pywSFco

tagTag

Posted in: FakeNews