-: Aug 21, 2019 / admin

Pezullohet nga shkolla Hakeri 18 vjeçar

Në Defcon 2019 në vazhdim, 18-vjeçari Bill Demirkapi paraqiti gjetjet e tij pas tre vjet studimesh në lidhje me një softuer të vendosur në shkollën e tij. Ai zbuloi se një e metë e sigurisë në program mund të lejojë një haker të arrijë të hyjë në regjistrime të 5 milion studentëve.

Ai gjeti dobësi në dy softuer të zhvilluar nga Blackboard dhe Follett që ishin vendosur në shkollën e tij. Gabimi në softuerin e zhvilluar nga Blackboard si, notat e studentëve, fotografitë dhe fjalëkalimet të ishin prekshme nga sulme.

Ai u pezullua nga shkolla për dy ditë pas incidentit.

 

Posted in: Blog