Security Barriers

-: Mar, 2019 / admin

EU Cybersecurity Act

Unifikimi dhe avancimi I standardeve ne EU dhe ne fushën e sigurisë kibernetike është një synim i cili tanimë ka bazën e saj ligjore. Se shpejti mund te kemi Agjencinë për Sigurinë kibernetike ne ...
-: Mar, 2019 / admin

A keni te drejte te instaloni vëzhgimin me Kamerë – CCTV?

Personat Fizik Mund te instalojnë ne hapësirat e tyre te brendshme çfarëdo forme dhe lloji te vëzhgimit me kamerë, duke përshirë dhe hapësira e jashtme nëse janë prone e tyre. Personat Juridik ...