-: Mar 12, 2019 / admin

EU Cybersecurity Act

0

Unifikimi dhe avancimi I standardeve ne EU dhe ne fushën e sigurisë kibernetike është një synim i cili tanimë ka bazën e saj ligjore.
Se shpejti mund te kemi Agjencinë për Sigurinë kibernetike ne EU e cila do ndihmoj shtete anëtarë qe te parandalojnë dhe reagojnë ndaj sulmeve kibernetike. Ashtu siç e kemi theksuar ne vitet qe lamë pas Ransomware zë vend te posaçëm ne adresim e sigurisë kibernetike nga organet e EU-se si një sfide dhe kërcënim për sigurinë kibernetike.
Cubersecurity act vendos aplikimin e standardeve tanimë te njohura si ne GDPR:
– On stop shop
– Cybersecurity by Design dhe
– EU Cybersecurity Certification

Posted in: GDPR, Security Barriers
Comments
No Comment
No comments yet.