February 2019

-: Feb, 2019 / admin

Si te Reagoni nëse ngacmoheni online?

1. IDENTIFIKO. Shfrytëzoni mjetet online për te identifikuar personin qe ju ngacmon.2. INJORO. Injoroni kërkesat për bisedat e personave te panjohur.3. BLLOKO. Bllokoni bisedat e padëshiruara dhe ...
-: Feb, 2019 / admin

Ngacmimi Online ne Kosove!

CSP ka realizuar anketimin online me qellim te analizimit te nivelit, formës dhe trendëve te Ngacmimit Online ndaj vajzave/grave